chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

09 10, 2018

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh   * Đối tượng tham dự: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác...

Xem chi tiết
chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên

14 05, 2018 tuyensinh89

THÔNG BÁO V/v tổ chức các lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên các bậc học.   Trường Đại học  Sư phạm Hà nội 2 thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên các bậc học từ Mầm non đến Đại học như sau: Đối tượng: Giảng viên...

Xem chi tiết