chức danh nghề nghiệp

Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

28 03, 2022 tuyensinh89

Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đó Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có một số điểm mới như sau: 1. Về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm có: - Cán...

Xem chi tiết
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

09 10, 2018 hoaivan

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh (cấp chứng chỉ tư vấn tâm lý học đường)   * Đối tượng tham dự: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ...

Xem chi tiết
bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên

14 05, 2018 tuyensinh89

THÔNG BÁO V/v tổ chức các lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên các bậc học. XEM THÊM CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI ĐÂY   Trường Đại học  Sư phạm Hà nội 2 thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề...

Xem chi tiết