cô giáo

Làm cô giáo không đơn giản

05 02, 2015 tuyensinh89

Khi tôi tốt nghiệp ra trường, ước mơ lớn nhất của tôi là sẽ trở thành cô giáo hoặc là một phiên dịch giỏi, vì tôi muốn truyền đạt những kiến thức mà tôi đã được học ở trường và ngoài xã hội cho mọi người, tôi cũng muốn làm được một cái gì đó để không phụ lòng mong...

Xem chi tiết