giáo viên công tác tư vấn tâm lý

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

09 10, 2018

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh   * Đối tượng tham dự: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác...

Xem chi tiết