nguyễn xuân phúc

Quyết định giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

12 07, 2017 tuyensinh89

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Bộ Nội vụ vào ngày 5/7/2017 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 949/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI...

Xem chi tiết