vận tải đường bộ

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

31 08, 2022 tuyensinh89

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Ngày 19/7/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cơ bản...

Xem chi tiết
chứng chỉ vận tải đường bộ
Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải

15 06, 2021 tuyensinh89

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI   Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5...

Xem chi tiết