quyết định cử đi học
Quyết định cấp chứng chỉ lớp ngạch kế toán viên chính tại Hà Nội

13 07, 2017 tuyensinh89

Ngày 20/6/2017 Giám đốc Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính đã ban hành quyết định cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính cho 65 học viên đã có thành tích tốt trong tham gia học tập và rèn luyện hơn 03 tháng tại Hà Nội Khóa học được tổ chức Tại Công ty Cổ phần giáo dục...

Xem chi tiết
kế hoạch học tập
Kế hoạch học tập lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Hà Nội

12 07, 2017 tuyensinh89

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI –––––––––––– Số: 1280/KH-ĐHNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017  KẾ HOẠCH Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, học tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam –––––––––––––––––– Mục đích yêu cầu Trang bị cho cán bộ,...

Xem chi tiết
Quyết định giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

12 07, 2017 tuyensinh89

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Bộ Nội vụ vào ngày 5/7/2017 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 949/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI...

Xem chi tiết
Mã ngạch công chức
Những bằng cấp được phép thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước

12 07, 2017 tuyensinh89

Đối với công chức dự kỳ thi nâng ngạch thì hồ sơ đầu vào chính là điều kiện tiên quyết để biết mình có đủ điều kiện thi hay không. Năm 2016, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 2904/BNV- CCVC ngày 23 tháng 06 năm 2016 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức có quy định người...

Xem chi tiết
lịch thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan
Lịch thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan năm 2017

16 05, 2017 tuyensinh89

THÔNG BÁO V/v đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017   Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục...

Xem chi tiết
Mã ngạch công chức
Chứng chỉ quản lý nhà nước trong thi tuyển công chức có bắt buộc hay không?

04 05, 2017 tuyensinh89

Hỏi: Chào anh/chị. Cho em hỏi, em muốn thi công chức tại Hà Nội có bắt buộc cần phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không? Như  em được biết thì chứng chỉ này thường khi đỗ công chức rồi mới được đi học. Em cảm xin cảm ơn TRẢ LỜI Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu...

Xem chi tiết
tài liệu học kế toán trưởng
Tài liệu học kế toán trưởng | Bộ Tài chính

24 04, 2017 tuyensinh89

  Giáo trình kế toán trưởng là tài liệu không thể thiếu trong quá trình tham dự khóa học kế toán trưởng. Ngoài giáo trình cơ bản theo quy định của Bộ Tài chính người học còn được cung cấp slide của giảng viên mang tính cập nhật giúp học viên tiếp thu hiệu quả nhất lượng kiến thức khá lớn và...

Xem chi tiết
KẾ TOÁN TRƯỞNG | Chức năng, nhiệm vụ, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

21 04, 2017 tuyensinh89

KẾ TOÁN TRƯỞNG 1. Kế toán trưởng là gì? Kế toán trưởng là người có trình độ chuyên môn cao, được bổ nhiệm vào chức danh kế toán trưởng đứng đầu bộ phận kế toán. Có năng lực tổ chức và điều hành kế toán trong đơn vị 2. Các tiêu chuẩn và điểu kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng: - Chứng...

Xem chi tiết
chứng chỉ kế toán trưởng
KẾ TOÁN TRƯỞNG | Đào tạo và cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính

20 04, 2017 tuyensinh89

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG ----------------------- Giảm học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng 03 NGÀY. I/. MỤC TIÊU: Khóa học bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng cung cấp kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho người học về: kiến thức pháp luật, thuế, báo...

Xem chi tiết
đơn xin đi học lớp quản lý nhà nước
Mẫu đơn xin đi học lớp quản lý nhà nước

19 04, 2017 tuyensinh89

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ ĐƠN XIN THAM DỰ KHÓA HỌC Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên   Kính gửi: Ban Giám hiệu trường …………………………..   Tên tôi là: ……………………………………………………………….           Sinh ngày: ……………………………………………………………….           Điện thoại: …………………………Email……………………………….           Ngày vào Đảng :………………… ; Ngày chính thức :…………………..           Quê quán :………………………………………………………………….           Trình độ chuyên môn :……………………………………………………           Chức vụ,...

Xem chi tiết