Đại lý tàu biển

chứng chỉ đại lý tàu biển
chứng chỉ đại lý tàu biển

31 08, 2022 tuyensinh89

MẪU CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THEO QUY ĐỊNH CỤC HÀNG HẢI  

Xem chi tiết
Danh sách các hãng tàu lớn nhất thế giới 2021

27 01, 2021 tuyensinh89

Dựa trên sản lượng tính theo TEU và đội tàu, dưới đây là bảng xếp hạng 10 hãng tàu lớn nhất thế giới. A.P. Moller – Maersk Group Được thành lập từ 1904, Tập đoàn thương mại Maersk, hay Maersk Line, A.P. Moller – Maersk Group ở Đan Mạch là hãng tàu lớn nhất thế giới. Với số lượng...

Xem chi tiết
Các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải biển

26 01, 2021 tuyensinh89

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Theo quy định của Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 và Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển; Và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định...

Xem chi tiết
đại lý tàu biển
Đào tạo, cấp chứng chỉ đại lý tàu biển

23 01, 2021 tuyensinh89

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN   Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; Căn cứ thông...

Xem chi tiết
đại lý tàu biển
Đại lý tàu biển và các vấn đề cần nắm rõ – Bộ luật Hàng hải mới nhất

15 01, 2021 tuyensinh89

Sơ lược về nghiệp vụ đại lý tàu biển và người đại lý tàu biển Đại lý tàu biển là gì Nhân viên đại lý tàu biển làm những công việc gì Theo Điều 158, Mục 1, Chương VIII của Bộ Luật hàng hải thì đại lý tàu biển được quy định như sau: Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người...

Xem chi tiết