Kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Hà Nội

Kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Hà Nội

11 04, 2017 tuyensinh89

BỘ NỘI VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

–––––––––––

Số: 238/KH-ĐHNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

          

                Hà Nội, ngày 22    tháng  02  năm 2017


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

học tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

––––––––––––––––

 Mục đích bồi dưỡng

– Phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch Chuyên viên chính, phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước;

– Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho Chuyên viên chính trong thực thi công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong cơ quan, tổ chức;

– Cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp Chuyên viên chính tiến hành các hoạt động công vụ;

– Tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính;

– Tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở

  1. Nội dung chương trình và thời gian thực hiện

 

TT

Nội dung

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời

gian

thuyết

Thực hành, thảo luận

1. Khai giảng – Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

– Khoa ĐTTCBD

– Công ty CPGD Việt Nam

18 giờ ngày

22/02/2017

2. Phần I. Nền hành chính Nhà nước 52 52  
3. Chuyên đề 1: Quyết định hành chính nhà nước 04 04 Khoa Văn thư lưu trữ

Trường Đại học Nội vụ HN

Tối 22/02/2017
4. Chuyên đề 3 : Tổng quan về chính sách công Phòng QLĐT

Trường Đại học Nội vụ HN

23/02/2017
5. Chuyên đề 4: Lý luận về hành chính nhà nước 04 04 TS. Trần Thị Thu Hằng

P. Trưởng khoa ĐTTCBD

Trường Đại học Nội vụ HN

24/02/2017
6. Chuyên đề 4: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước Phòng QLĐT

Trường Đại học Nội vụ HN

25/02/2017
7. Chuyên đề 5: Pháp luật trong hành chính nhà nước 04 04 Khoa Nhà nước và Pháp luật

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

27/02/2017
8. Ôn tập và kiểm tra (lần 1) 04 04 – Giáo viên chủ nhiệm

– Cán bộ quản lý lớp

– Học viên

28/02/2017
9. Chuyên đề 6 : Quản lý tài chính công 04 04 Khoa Văn thư lưu trữ

Trường Đại học Nội vụ HN

01/03/2017
10. Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công 04 04 02/03/2017
11. Chuyên đề 8: Chính phủ điện tử 04 04 Trung tâm tin học –

Trường Đại học Nội vụ HN

03/03/2017
12. Chuyên đề 9: Văn hóa công sở 04 04 NCS. Nguyễn Xuân Trung

Q. Trưởng khoa ĐTTCBD

Trường Đại học Nội vụ HN

04/03/2017
13. Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương 04 04 Khoa hành chính học

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

05/03/2017
14. Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương 04 04
15. Ôn tập và kiểm tra (lần 2) 04 04 – GVCN, CBQL lớp và học viên 06/03/2017
16. Phần II. Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 12 08
17. Chuyên đề 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 04 04 Khoa tổ chức quản lý nhân lực

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

07/03/2017
18. Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 08 04 08/03/2017
19. Phần III. Những kỹ năng cơ bản 32 60  

 

20. Chuyên đề 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức 04 08 TS. Nguyễn Nghị Thanh

P. tổng biên tập Tạp chí KH Nội vụ

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

09/03/2017
21. Chuyên đề 2: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ 04 08 10/03/2017
22. Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp 04 08 Khoa hành chính học

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

13/03/2017
23. Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình 04 08 14/03/2017
24. Chuyên đề 5: Kỹ năng phân tích công việc 04 08 Khoa hành chính học

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

15/03/2017
25. Chuyên đề 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ 04 08 16/03/2017
26. Chuyên đề 7: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 04 08 NCS. Nguyễn Mạnh Cường

Q. Trưởng khoa QTVP

Trường Đại học Nội vụ HN

18/03/2017
27. Ôn tập và kiểm tra (lần 3) 04 04 – Giáo viên chủ nhiệm

– Cán bộ quản lý lớp

– Học viên

18/03/2017
28. Phần IV. Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa 15 16
29. Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa 04 Giáo viên chủ nhiệm 20/03/2017
30. Đi thực tế 08 Khoa Đào tạo tại chức & bồi dưỡng và học viên  
31. Viết tiểu luận cuối khoá 16 Học viên  
32. Nộp tiểu luận cuối khóa Cán bộ quản lý lớp học viên 30/03/2017
33. Bế giảng và phát chứng chỉ    03 – Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

– Khoa ĐTTCBD

– Ban Tổ chức tỉnh ủy

08/04/2017

Ghi chú:

– Địa điểm học: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam – số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

– Thời gian học: Các buổi tối trong tuần, từ 18 giờ đến 21 giờ.

– Học viên nghỉ học quá quy định không được làm bài kiểm tra hết học phần, không được cấp chứng chỉ.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Nội vụ (để b/c);

– Hiệu trưởng (để b/c);

– Công ty Cổ phần GDVN;

– Phòng: KHTC;

– Các Khoa, TT thuộc Trường;

– Lưu: VT, ĐTTCBD.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Hà Quang Ngọc

 

Tham khảo thêm: LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

0979.86.86.59

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments