Kế hoạch học tập lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Hà Nội

Kế hoạch học tập lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Hà Nội

12 07, 2017 tuyensinh89

BỘ NỘI VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

––––––––––––

Số: 1280/KH-ĐHNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên,

học tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

––––––––––––––––––

  1. Mục đích yêu cầu

Trang bị cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên đang làm việc trong bộ máy Nhà nước ở các cấp và tương đương trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, những kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, về quản lý hành chính, kỹ năng, công nghệ hành chính và về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

  1. Nội dung chương trình và thời gian thực hiện
 

TT

 

 

Nội dung

Thời gian  

Người thực hiện

 

Thời gian

Lý thuyết Thực hành, thảo luận
1 Khai giảng – Ban Giám hiệu Trường ĐHNVHN,

– Khoa ĐTTC&BD,

– Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam.

Ngày 29/6/2017
2 Phần I. Kiến thức chung
3 Bài 1: Công vụ công chức 08 04 Khoa hành chính học

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Ngày 29/6/2017

08/7/2017

4 Bài 2: Đạo đức công vụ 08 04
5 Bài 3: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 08 04 P. Trưởng khoa ĐTTC&BD – Trường ĐH Nội vụ Hà Nội Ngày 15,16/7/2017
6 Bài 4: Nhà nước trong hệ thống chính trị 08 04
7 Bài 5: Thủ tục hành chính 08 04 Khoa hành chính học

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

22,23/7/2017
8 Bài 6: Cải cách hành chính nhà nước 08 04
9 Bài 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 08 04 Ngày 29/7/2017
10 Bài 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 08 04 Trung tâm Tin học

Trường Đại học Nội vụ HN

Ngày

30/7/2017

11 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 04 04 Khoa ĐTTCBD

Trường Đại học Nội vụ HN

Ngày 05/8/2017
Ôn tập + Kiểm tra 08 04
Phần II. Quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ
12 Bài 1: Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 08 04 Giảng viên Khoa Hành chính học

Trường Đại học Nội vụ HN

Ngày

06/8/2017

13 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn QLNN theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ ở VN. 04 04
Phần III. Các kỹ năng
14 Bài 1: Kỹ năng giao tiếp 04 12 Khoa Quản trị văn phòng

Trường Đại học Nội vụ HN

Ngày 12/8/2017
Bài 2: Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin 04 12
15 Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản 04 12
Bài 4: Kỹ năng làm việc nhóm 04 12 Khoa Tổ chức và QLNL

Trường Đại học Nội vụ HN

13/8/2017
Bài 5: Quản lý thời gian 04 12
16 Bài 6: Quản lý hồ sơ 04 12 Khoa Văn thư Lưu trữ

Trường Đại học Nội vụ HN

Ngày 19/8/2017
Bài 7: Kỹ năng viết báo cáo 04 12
17 Ôn tập + Kiểm tra 08 04 Khoa ĐTTCBD

Trường Đại học Nội vụ HN

Ngày 20/8/2017
HD viết tiểu luận tình huống 04
18 Viết tiểu luận tình huống 40 Học viên
19 Đi thực tế 16 Khoa ĐTTCBD, Học viên
20 Nộp tiểu luận Học viên Ngày 30/8/2017
21 Bế giảng – Ban Giám hiệu Trường ĐHNVHN

– Khoa ĐTTC&BD,

– CT Cổ phần Giáo dục Việt Nam.

Ngày

10/9/2017

Ghi chú:

Địa điểm học: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam – Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Thời gian học: Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 16h30, học vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

– Học viên nghỉ học quá quy định không được làm bài kiểm tra hết học phần, không được cấp chứng chỉ.

Nơi nhận:

– Bộ Nội vụ (để b/c);

– Hiệu trưởng (để b/c);

– Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam;

– Phòng: HCTH, KHTC, QLĐT;

– Các Khoa, TT thuộc Trường;

– Lưu: VT, ĐTTCBD.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Hà Quang Ngọc

 

 XEM THÊM: LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

0979.86.86.59

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments