Quản lý nhà nước

công chức, viên chức
Công chức và viên chức – Sự khác nhau cơ bản không phải ai cũng biết

28 02, 2017 tuyensinh89

 Để hiểu Công chức và viên chức có đặc thù khác nhau về tuyển dụng, lương và các chế độ liên quan tiền lương như thế nào? Chúng ta hãy cùng so sánh một số đặc điểm cơ bản sau:     CÔNG CHỨC   VIÊN CHỨC 1 Công chức là gì? Theo Điều 4 Luật Cán bộ, công chức thì công chức được hiểu là công dân...

Xem chi tiết
kết quả thi khai hải quanakết quả thi nâng ngạch kế toán
Kết quả thi chuyên viên chính

28 02, 2017 tuyensinh89

Năm 2016, Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính được tổ chức thành 03 đợt thi: Đợt 1, Các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam; Đợt 2, Các tỉnh thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Đợt 3, Các khối bộ ngành và các tỉnh, thành phố khu vực...

Xem chi tiết
đề thi nâng ngạch
Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

28 02, 2017 tuyensinh89

Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bài tập bắt buộc trong chương trình học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ quy định. Vậy tiểu luận là gì: Là mô tả những tình huống, sự kiện thực tế khách quan diễn ra trong đời sống xã hội đòi hỏi cơ quan,...

Xem chi tiết
Điều kiện thi chuyên viên chính
Điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính

23 02, 2017 tuyensinh89

Điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính theo quy định của Bộ Nội vụ Tất cả các công chức đang ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp hoặc có khả năng đảm nhiệm vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện...

Xem chi tiết
quyết định cử đi học
Chuyên viên là gì

23 02, 2017 tuyensinh89

Chuyên viên là gì? (Mã ngạch 01.003) Chuyên viên là công chức có chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Phòng, Ban, sở, Vụ, Cục) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ. Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên:...

Xem chi tiết
quyết định cử đi học
Chuyên viên chính là gì?

22 02, 2017 tuyensinh89

Chuyên viên chính là gì? (mã ngạch 01.003) Chuyên viên chính là những cán bộ công chức hành chính trong cơ quan, tổ chức nhà nước; có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xử lý công việc trong thực thi công vụ của công chức. Quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Vụ,...

Xem chi tiết
quyết định cử đi học
Điều kiện học chuyên viên chính

21 02, 2017 tuyensinh89

ĐIỀU KIỆN HỌC CHUYÊN VIÊN CHÍNH: Theo quy định của Bộ Nội Vụ tại QĐ số 975/QĐ-BNV  ngày 28 tháng 8 năm 2013 có quy định về điều kiện học lớp chuyên viên chính như sau: Học viên đã tham dự khóa học và được cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Có thời gian giữ ngạch chuyên...

Xem chi tiết
quyết định cử đi học
Quyết định mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Hà Nội

09 02, 2017 tuyensinh89

Theo công văn số 98/QĐ-ĐHNV ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc mở lớp quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính học tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam như sau:   BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI ––––––––––––––––– Số: 98/QĐ-ĐHNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Xem chi tiết
Quản lý nhà nước là gì?

09 02, 2017 tuyensinh89

Quản lý nhà nước là điều hành của bộ máy nhà nước, hoạt động của các tổ chức nhà nước trên các phương diện luật pháp, hành pháp và tư pháp. Hay có thể hiểu là cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân lao động làm chủ " Quản lý nhà nước còn được biết là...

Xem chi tiết
Chiêu sinh khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính

08 02, 2017

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Thông báo chiêu sinh khóa học bồi dưỡng QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI TPHCM, HÀ NỘI, LONG AN, NHA TRANG, CẦN THƠ, ĐÀ NẴNG.... Kính gửi:...

Xem chi tiết