0979 86 86 59

Chủ Nhật , 18 Tháng Tám 2019
Home » Học đường » Tìm hiểu tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Tìm hiểu tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 / 10/ 2014 về việc quy định lại chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, được áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, với các ngạch Chuyên viên chính (Mã số ngạch: 01.002) và  Chuyên viên (Mã số ngạch: 01.003) ngoài quy định tiêu chuẩn chung về phẩm chất, mỗi chức danh công chức hành chính đều có những quy định riêng, cụ thể về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Ngạch chuyên viên chính về chức trách là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Tiêu chuẩn đối với công chức dự thi ngạch chuyên viên chính thì phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc được được cấp có thẩm quyền ban hành, nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu và phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương 5 năm (60 tháng), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 03 năm (36 tháng) và phải qua học quản lý nhà nước  để có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
 
Ngạch chuyên viên, về chức trách là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng) và phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được cấp từ các khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

Tải chi tiết:

TT-So-112014TT-BNV

Thêm nhận xét của bạn:

Xem thêm

Sinh viên kế toán được đào tạo những kiến thức, kỹ năng gì ?

Hiện nay, khi nói đến những ngành nghề có xu hướng phát triển bền vững …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: